istqb tổ chức thi ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

Tổ chức thi chứng chỉ ISTQB foundation và ISTQB advanced ở cả 3 miền: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh

October 17, 2019 - admin

No Comments

QRS tổ chức thi ISTQB foundation và advanced ở cả 3 miền: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

QRS là trung tâm đào tạo testing được chứng nhận của ISTQB cho tổ chức thi ở Việt Nam. Xem link sau: https://vietnamesetestingboard.org/

QRS tổ chức thi offline năm 2023 thi lấy chứng chỉ ISTQB foundation và advanced ở cả 3 miền, hạn nộp tiền trước 7 ngày.

LỆ PHÍ THI ÁP DỤNG THUẾ VAT 10% THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC 1/1/2023:
Lệ phí thi ISTQB foundation, Agile testing, và các Special là 3,000,000 VND
Lệ phí thi ISTQB advanced là bao gồm:
+ 3,000,000 VNDlệ phí đăng ký và xét duyệt hồ sơ thi lần đầu tiên
+ 4,000,000 VND lệ phí thi của một module advanced
+ 500,000 VND lệ phí chuyển đề thi ( thi 2 module cùng 1 ngày được giảm lệ phí này cho module thứ 2)
 Các chi phí trên đã bao gồm hóa đơn đỏ, chúng tôi đã có hóa đơn điện tử và sẽ xuất hóa đơn ngay khi bạn liên hệ và gửi đầy đủ các thông tin gồm mã số thuế, tên công ty và địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Khu vực Ngày thi Địa chỉ và link
HN  

1.  8/01/2023

2.  19/02/2023

3.  12/03/2023

4. 26/03/2023

5.  9/04/2023

6.  23/04/2023

7. 14/05/2023

8.  28/05/2023

9. 11/06/2023

10. 25/06/2023

11.  09/07/2023

12. 23/07/2023

13.  6/08/2023

14.  20/08/2023

15.  27/08/2023

16.  10/09/2023

17.  24/09/2023

18.  08/10/2023

19.  22/10/2023

20. 5/11/2023

21.  19/11/2023

22.  3/12/2023

23.  17/12/2023

24.  31/12/2023

Địa chỉ: tầng 2, 3,  số 26, ngách 2, ngõ 76 Duy Tân, Cầu Giấy

Link đăng ký thi tại đây

HCM 1. 14/01/2023

2. 18/03/2023

3.  20/05/2023

4.  15/07/2023

5.  16/09/2023

6.  18/11/2023

Think Head Office – 116 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1

Link đăng ký tại đây

DN 1. 25/02/2023

2. 25/03/2023

3.  22/04/2023

4.  27/05/2023

5.  24/06/2023

6.  29/07/2023

7. 26/08/2023

8.  30/09/2023

9.  28/10/2023

10.  25/11/2023

12.  30/12/2023

Số 16 Lý Thường Kiệt

Link đăng ký tại đây

 Sau khi đăng ký chúng tôi sẽ tiếp tục gửi bạn email hướng dẫn.
Hoặc liên hệ chi tiết người phụ trách:
Skype: ta.thinh0204
SDT: 0986775464
Email: thinhtt0204@gmail.com

 

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *