istqb tổ chức thi ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

Tổ chức thi chứng chỉ ISTQB foundation và ISTQB advanced ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh

October 17, 2019 - admin

No Comments

Đăng ký thi ISTQB foundation và advanced ở Hà Nội và Hồ Chí Minh

QRS là trung tâm đào tạo testing được chứng nhận của ISTQB cho tổ chức thi ở Việt Nam. Xem link sau: https://vietnamesetestingboard.org/register-exam/

QRS tổ chức thi offline lấy chứng chỉ ISTQB foundation và advanced ở Hồ Chí Minh, địa chỉ thi tại Quận Tân Bình và Quận 9 vào các đợt sau:

1. Thi istqb ngày 10/10 buổi sáng chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 1/10

2. Thi istqb ngày 15/12 buổi sáng chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 3/12

3. Thi istqb ngày 19/01/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 5/01/2020

4. Thi istqb ngày 1/03/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 22/02/2020

5. Thi  istqb ngày 12/04/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 2/04/2020
6. Thi istqb ngày 03/05/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 25/04/2020
7. Thi istqb ngày 31/05/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 22/05/2020
8. Thi istqb ngày 21/06/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 10/06/2020
9. Thi istqb ngày 12/07/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 2/07/2020
10. Thi istqb ngày 02/08/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 22/07/2020
11. Thi istqb ngày 23/08/2020 buổi sang chủ nhật, hạn đăng ký và nộp tiền là 12/08/2020
Link đăng ký thi: https://cutt.ly/7edyDC1
Trường hợp dưới 20 người đăng ký thi, chúng tôi sẽ lùi ngày thi và liên tục nhắc qua email cho bạn. Các bạn cần lien tục kiểm tra email nhé.
Lệ phí thi ISTQB foundation là 3 tr đã bao gồm VAT. ( QRS xuất hóa đơn điện tử)
Lệ phí thi ISTQB advanced level là:
– 4 triệu lệ phí thi/ 1 module
– Bạn nào thi lần đầu mất 3 triệu tiền đăng ký hồ sơ thi, những lần sau không mất chi phí này ( QRS sẽ hướng dẫn bạn làm hồ sơ đăng ký)
– 500 nghìn chi phí chuyển đề thi từ Mỹ về VN.Liên hệ chi tiết người phụ trách:
Skype: ta.thinh0204
SDT: 0986775464
Email: thinhtt0204@gmail.com

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *