Khóa học Automation testing tool tại QRS

QRS mở khóa đào tạo Automation testing tool với giảng viên Minh Hằng có 8 năm kinh nghiệm làm về automation

July 14, 2017 - admin

No Comments

Khóa học Automation testing
?Đào tạo và huấn luyện sử dụng thành thạo một trong các công cụ test tự động hóa phổ biến nhất hiện nay như Selenium, Calabash, Jmeter…
?Đào tạo web automation và mobile automation.
?Thực hành với dự án thật.
?Sau khóa học học viên có thể tự tin triển khai automation test trong các dự án

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *