istqb

Tổng hợp các đường link học ISTQB online cực hay cho người không có nhiều thời gian

August 21, 2018 - admin

No Comments

Chúng tôi xin gửi tới bạn các link online học ISTQB do QRS xây dựng để học và luyện thi một cách dễ dàng mọi lúc mọi nơi:

Chúng tôi xin gửi tới bạn loạt video và bài test online cho ISTQB gồm cả 2 level foundation và advanced

1. Video học và ôn thi ISTQB foundation:

https://myaloha.vn/tim-kiem-video?/tim-kiem-video&q=ISTQB+foundation

 

2. Video học và ôn thi ISTQB advanced level

https://myaloha.vn/tim-kiem-video?/tim-kiem-video&q=ISTQB+advanced 

3. Bài test online kiến thức ISTQB foundation:

 https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-foundation-mock-exam-2017-62

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-foundation-sample-question-paper-no-21-55

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-foundation-sample-question-paper-no-12-54

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-foundation-sample-question-paper-no-4-53

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-foundation-sample-question-paper-no-1-45

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-foundation-sample-question-paper-no-3-47

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/english-trial-exam-questions-for-foundation-level-ctfl-exam-44

 

4. Bài test online kiến thức ISTQB advanced level:

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-advanced-level-test-manager-all-questions-in-chapter-123-79

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-advanced-level-ta-and-tta-chapter-12-3-83

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-advaced-level-test-manager-exam-2-73

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-advanced-level-test-analyst-exam-84

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-advanced-exam-level-test-analyst-69

https://myaloha.vn/thanh-vien/ta-thi-thinh/trac-nghiem/istqb-advanced-level-test-manager-module-exam-1-68

Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi QRS!

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *