Lộ trình học nâng cao về testing cho những người trở thành tester chuyên nghiệp

December 5, 2019 - admin

No Comments

Tại QRS có nhiều khóa học khác nhau để giúp nâng cao các kiến thức về testing. Hãy liên hệ qua email thinhtt0204@gmail.com hoặc skype ta.thinhtt0204 để được tư vấn kỹ lưỡng hơn về các khóa học này.

# Tên khóa học Dành cho đối tượng Mục tiêu khóa học
1 Tester cho người mới bắt đầu 0- dưới 1 năm kinh nghiệm
SV tốt nghiệp CNTT hoặc trái ngành, thành thạo máy tính
– Trang bị đầy đủ các kiến thức trong quy trình kiểm thử một phần mềm theo mô hình truyền thống cũng như các mô hình hiện đại như Agile Scrum v.v..
– Thành thạo các công việc kiểm thử và các nghiệp vụ liên quan (phân tích yêu cầu, làm rõ các tiêu chí chấp nhận, thiết kế test case, thực hiện kiểm thử, quản lý kiểm thử v.v…)
– Vận hành được các công việc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển dụng từ các doanh nghiệp làm phần mềm
2 Test tool- SQL và việc test cơ sở dữ liệu, data warehouse SV tốt nghiệp CNTT hoặc người trái ngành Thành thạo sử dụng SQL tool và phân tích  thiết kế testcase cho testing database
1- Kiểm thử cấu trúc cơ sở dữ liệu. Mục đích là kiểm tra tính hợp lệ của tất cả các yếu tố bên trong cơ sở trữ dữ liệu xem có đúng thiết kế hay yêu cầu hay không.
+ Kiểm tra xem các bảng các cột có theo đúng quy ước đặt tên hay không.
+ Kiểm thử cấu trúc bảng: Kiểm tra kiểu dữ liệu, độ dài của các cột theo đúng thiết kế hay không/
+ Kiểm thử tính hợp lệ của các Khóa trên table (Khóa chính, khóa ngoại), ràng buộc( constraints) trên các cột dữ liệu theo yêu cầu nghiệp vụ
+ Kiểm tra xem các Clustered index và Non clustered index được tạo ra trong các bảng đã đúng theo yêu cầu nghiệp vụ hay chưa2- Kiểm tra tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu
+ Các dữ liệu được tính toán, lưu trữ trong các bảng có chính xác và theo yêu cầu nghiệp vụ hay không.
+ Dữ liệu khi được migrate từ hệ thống này sang hệ thống khác có bị sai lệch hay không.

3- Thực thi Stored Procedure một cách thủ công và kiểm tra kết quả có đúng yêu cầu hay không

3 Thực hành nâng cao test Trên 1 năm kinh nghiệm làm test Khóa học nâng cao phân tích và thiết kế test case cho tester giúp bạn hoàn thiện kiến thức về testing, nâng cao các kỹ năng, kỹ thuật phân tích yêu cầu và thực hiện test nâng cao.
– Kỹ năng phân tích yêu cầu và theo dõi yêu cầu thay đổi– Phân tích điểm thiếu sót của yêu cầu, đặt câu hỏi hiệu quả với khách hàng

– Các loại kỹ thuật khác nhau để sơ đồ hóa lại kiến thức hệ thống

– Kỹ năng lập ma trận theo dõi tiến độ test của cả đội

– Kỹ thuật thiết kế test case theo nhiều dạng khác nhau

– Kỹ năng phán đoán các vùng tập trung lỗi

– Áp dụng đúng kỹ thuật test ở đúng giai đoạn, tình huống test

– Kỹ năng test ở giai đoạn nước rút

– Được thực hành nhiều loại bài tập ví dụ khác nhau cho nhiều loại dự án khác nhau

4 ISTQB- Đào tạo nâng cao kiến thức testing theo chuẩn quốc tế ISTQB foundation Trên 1 năm kinh nghiệm làm test Đào tạo kiến thức cơ bản về testing theo chuẩn ISTQB
Luyện thi lấy chứng chỉ quốc test ISTQB foundation
5 Test tool- Jmeter basic cho test performance Trên 1 năm kinh nghiệm làm test Mục đích của khóa học:
– Có hiểu biết về các luồng làm việc và các công việc chính trong test performance
– Sử dụng thành thạo tool JMETER trong test performance
– Tạo báo cáo cho test performance
6 Test tool- API testing với test hệ thống kết nối Trên 1 năm kinh nghiệm làm test Mục đích của khóa API testing là hiểu được cách test kết nối giữa các hệ thống với nhau:
– Là hiểu được cấu trúc của API
– Là chỉ cần goi các API có thể chạy được 99% các main flow theo business của dự án mà không cần Giao diện (client)
– Là khi nhận được 1 API document có thể bắt được bug document đó.
– Là xác định được các method nào đúng nào sai với từng request.
– Là hiểu rằng khả năng , phạm vi về performance , security mình có thể test được cho API như thế nào ?
– Là biết phân tích test case để test API khi có các hệ thống kết nối với nhau
7 Test tool- Automation test với Selenium Trên 1 năm kinh nghiệm làm test Dành cho các bạn có khả năng đọc và phần tích code đặc biệt Java core. Mục đích học là tự viết script manual để test automation cho các dự án
8 ISTQB- Đào tạo tester nâng cao cho quản lý theo chuẩn ISTQB advanced level Trên 3 năm kinh nghiệm hoặc test leader Khóa học ISTQB advanced level sẽ tập trung vào nội dung của cả 3 module Test manager và test analyst, Test Technical Analyst để giúp các bạn có nhiều kiến thức nâng cao hơn với mức advanced.

a. Test manager

Dành cho các bạn chuẩn bị hoặc đang ở vị trí quản lý ( test leader, test manager) cần nâng cao các kiến thức về hoạt động quản lý test. Đặc biệt nhấn mạnh đến khả năng Prevent defect của người quản lý luôn luôn phải thực hiện các biện pháp phòng chống từ xa với chiến lược Risk-based và cải tiến quy trình test.

b. Test analyst

Nâng cao các kỹ thuật thiết kế test case và khả năng quản lý chất lượng test ở những loại dự án cụ thể. Chủ yếu tập trung vào phương pháp Black-box test và Functional test. Vì thế nội dung này khá phù hợp với đại đa số các Tester/ QA hiện nay

9 Thực hành quản lý test nâng cao Trên 3 năm kinh nghiệm hoặc test leader Khóa học tập trung vào thực hành các kỹ năng cho tester leader, cho phép học thử miễn phí 2 buổi đầu tiên

Nội dung khóa học:
– Về công việc, vai trò của QA Leader trong dự án
– Kĩ năng Estimate, lập kế hoạch test
– Kĩ năng quản lý tiến độ
– Kĩ năng quản lý risk
– Kĩ năng quản lý chất lượng: phân tích spec, review tài liệu, tổng hợp phân tích test result…
– Kĩ năng giải quyết vấn đề
– Kĩ năng quản lý communication

10 Test tool- Jmeter nâng cao cho test performance Có kinh nghiệm test performance Nâng cao về test performance

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *