17992219_1975059266055644_8932052678538765060_n

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ ISTQB FOUNDATION LEVEL AND ADVANCED LEVEL

April 21, 2017 - admin

No Comments

Khóa học tập trung vào luyện thi chứng chỉ ISTQB foundation level và ISTQB advanced level theo chuẩn quốc tế. Nội dung khóa học bao gồm các đề thi gợi ý, các phương pháp và những nội dung quan trọng để hoàn thành đề thi.

CHỨNG CHỈ ISTQB VÀ GIÁ TRỊ

ISTQB viết tắt từ “International Software Testing Qualification Board” – Hiệp Hội Kiểm Định Kiểm Thử Phần Mềm Quốc Tế, là tổ chức uy tín và được công nhận giá trị bằng cấp của ISTQB  công nhận rộng rãi trên nhiều quốc gia trên thế giới

Ngày nay chứng chỉ ISTQB được lựa chọn rộng rãi để kiểm tra kiến thức của tester. Hầu hết các công ty phần mềm để dựa trên chứng chỉ này để đánh giá năng lực, xét tăng cấp của tester.

Không chỉ dừng lại ở mức khái niệm, ISTQB còn tập hợp các thực hành tốt của testing, nó trở thành tài liệu chuẩn để hướng dẫn tester  phương pháp test, cái tiến và nâng cao chất lượng testing.

Chứng chỉ của ISTQB có giá trị và được công nhận trên toàn thế

istqb_portfolio_20160108

1. KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHỈ ISTQB FOUNDATION LEVE MỜI XEM Ở ĐÂY

2. KHÓA HỌC LUYỆN THI CHỨNG CHI ISTQB ADVANCED LEVEL  MỜI XEM Ở ĐÂY

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *