Jmeter test perfomance test hieu nang

Khóa học JMETER tool- Test perfomance- kiểm thử hiệu năng

July 28, 2017 - admin

No Comments

Giới thiệu về công cụ JMETER
Phần mềm kiểm thử tự động mã nguồn mở Jmeter rất nổi trội trong việc test performance do nó có khả năng hỗ trợ nhiều giao thức và sử dụng trên nhiều môi trường khác nhau: Web – HTTP, HTTPS sites ‘web 1.0’ web 2.0
Sử dụng để kiểm thử hiệu suất (performance) cả về tài nguyên tĩnh và tài nguyên động như các tập tin tĩnh, Java Services, CGI script, đối tượng của ngôn ngữ Java, CSDL, FTP Server,….JMeter cung cấp 1 giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng không đòi hỏi người dùng phải biết về lập trình.
Đối tượng tham gia
QA/ Tester có trên 1 năm kinh nghiệm test Web có nhu cầu sử dụng tool test performance trong công việc.
Kết thúc khóa học, học viên sẽ

 • Có hiểu biết về các luồng làm việc và các công việc chính trong test performance
 • Sử dụng thành thạo tool JMETER trong test performance
 • Tạo báo cáo cho test performance

Giảng viên của khóa học
Chị NGUYỄN MINH HẰNG là người có 10 năm kinh nghiệm về công nghệ thông tin, hơn 6 năm làm về automation test tool, đã làm chủ được các tool tự động ( Jmeter, Selenium, Calabash,..) và tự xây dựng một tool test tự động riêng (WEBIUM) cho công ty Co-well. Chị là người tỉ mỉ, cẩn thận, luôn đặt ra yêu cầu khắt khe về chất lượng của một QA nhiều kinh nghiệm ở Co-well, trong đào tạo chị rất nhiệt tình, nghiêm túc. Vì thếcác bạn không chỉ học được từ chị công nghệ, kỹ thuật mà còn học cả tư duy kiểm thử, cách suy nghĩ, vận dụng để viết ra được test case, test procedure phù hợp cho việc thực hiện automation và performance test.

Bằng kinh nghiệm hướng dẫn nhiều QA/ Tester trong công ty, chị Hằng không tham lam trong việc giới thiệu quá nhiều nội dung, công nghệ, kỹ thuật mới trong khóa này, mà tập trung vào việc cung cấp nền tảng cơ bản để giúp học viên nắm chắc kiến thức test performance, sử dụng thành thạo tool JMETER trên dự án thật để từ đó học viên áp dụng được vào dự án của mình. Chị đã xây dựng dự án thật và hệ thống từ xa để giúp học viên có thể thực hành bất cứ lúc nào.
Nội dung học

Part 1- Performance testing concept

A) Introduction to Performance Testing

 • What is performance testing
 • Why to do performance testing
 • Factors governing performance
 • Performance testing – tools
 • Common performance testing tool architecture

B)Performance Testing Life Cycle

 • Performance Testing Activity Flow
 • Performance Optimization Mechanism

C)Types of performance testing

 • Performance Testing
 • Load Testing
 • Stress Testing
 • Capacity Testing
 • Endurance Testing
 • Spike Testing

Part 2- JMETER

A) JMETER introduction

 • What, Why and How
 • Dowloading and Installing
 • Jmeter Properties
 • TestPlan
 • Thread Groups
 • Recording
 • View Results
 • Concurrent Users
 • Regular Expression Extrator

B) JMETER Practices

 • Thread Groups
 • Config Elements
 • Pre-Processors
 • Post-Processors
 • Listeners
 • Assertions
 • Timers
 • Logic Controllers
 • Testing With Web Services

 

 

 

 

 

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *