Youtube luyen thi istqb

Học ISTQB foundation qua Youtube bằng hình ảnh trực quan

August 11, 2017 - admin

No Comments

QRS tiếp tục đầu tư công sức xây dựng 12 video hướng dẫn ôn thi ISTQB foundation rất có ích cho các bạn.

Mời các bạn truy cập link sau để theo dõi đủ 6 chapters nhé:

Giới thiệu về ISTQB, cấu trúc đề thi và cách luyện thi ISTQB foundation : https://www.youtube.com/watch?v=eY7uDbgoxi8

ISTQB chapter 1 Fundamentals of test part 1: https://www.youtube.com/watch?v=KI3zf30s2RA

ISTQB chapter 1 Fundamentals of test part 2: https://youtu.be/wK4jYMKmyNE

ISTQB chapter 2 test process part 1: https://www.youtube.com/watch?v=u8xhH9zPTtw

ISTQB chapter 2 test process part 2: https://www.youtube.com/watch?v=F_XRd4lmOXw&t=4s

ISTQB chapter 3 Static testing part 1: https://www.youtube.com/watch?v=yJai9Poij-o&t=32s

ISTQB chapter 3 Static testing part 2: https://www.youtube.com/watch?v=E8uBWxPi0_8

ISTQB chapter 4 Test design technical part 1: https://www.youtube.com/watch?v=c7EVoVrssi0

ISTQB chapter 4 Test design technical part 2: https://www.youtube.com/watch?v=RhrpcCqnmKc

ISTQB chapter 5 Test management part 1: https://www.youtube.com/watch?v=d9raetCDrCo&t=684s

ISTQB chapter 5 Test management part 2: https://www.youtube.com/watch?v=C6KGDoKxbSU&t=37s

ISTQB chapter 5 Test management part 3 : https://www.youtube.com/watch?v=6GzyddF_ggI

ISTQB chapter 5 Test management part 4: https://www.youtube.com/watch?v=P6pedaSAZlA&t=15s

ISTQB chapter 6 Test tools part 1 : https://www.youtube.com/watch?v=VxuCDQRcJrc&t=47s

ISTQB chapter 6 Test tools part 2:

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *