khoa hoc SQL

Khóa học thực hành testing nâng cao: SQL thao tác, kiểm tra và sinh dữ liệu cho test

July 23, 2019 - admin

No Comments

Hiện nay, công nghệ thông tin ngày càng bùng nổ, hàng loạt các hệ thống ERP, hệ thống dữ liệu báo cáo ra đời. Hầu hết ứng dụng, các hệ thống hay các website đều cần phải có cơ sở dữ liệu (database) để lưu trữ và xử lý dữ liệu. Như vậy dữ liệu, cơ sở dữ liệu đã trở thành trung tâm của ứng dụng. SQL (Structure Query Language) là một ngôn ngữ chuẩn để có thể truy cập, làm việc với Cơ Sở Dữ Liệu. Việc hiểu biết nắm vững được ngôn ngữ truy vấn cấu trúc SQL luôn là một kỹ năng quan trọng, một lợi thế cho các ứng viên không chỉ là lập trình viên mà còn là các bạn tester.
Các kiến thức trong khóa học Advanced SQL
1. – Tổng quan về cơ sở dữ liệu – Database
   – Cơ sở dữ liệu quan hệ
2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – Database Management System – DBMS
  – Cài đặt và làm việc với MS SQL Server
3. SQL
+ Tổng quan về SQL
+ Một số vấn đề hay gặp phải trong các câu truy vấn, viết truy vấn thế nào cho hiệu quả.
+ Store procedures và functions
+ Biến và các câu lệnh lặp giúp tạo dữ liệu test
+ Backup dữ liệu và tạo mới dữ liệu để test
+ Cheatsheet (bảng tham chiếu nhanh
4. Phân tích yêu cầu, thiết kế test case kiểm tra dữ liệu và cơ sở dữ liệu.
5. Sinh dữ liệu test tự động bằng câu lệnh
QRS khai giảng lớp đào tạo SQL cho các học tối từ 6h30-8h30 và cuối tuần
Địa điểm số 28, ngách 2, ngõ 76 Duy Tân
Học phí và chính sách:
– Mỗi khóa kéo dài 6 buổi học thực hành, học phí 1.500.000/ 1 người.
Đăng ký cùng các khóa thực hành nâng cao (như API test, phân tích thiết kế test nâng cao, test matrix) khác được giảm giá
– Đăng ký khóa thứ 2, học phí cộng dồn lên là 2.700.000/ 1 người
– Đăng ký học khóa thứ 3, học phí cộng dồn là 3.500.000/ 1 người
– Được giảm 200K/ 1 người khi đăng ký nhóm 2 người trở lên
– Được miễn phí học lại chính khóa học bạn đã trả tiền, nếu bạn bị bận hoặc chưa thực sự thực hành được hết những gì đã học
– Được hỗ trợ qua group online sau khóa học
Liên hệ chị qua facebook hoặc skype ta.thinh0204 để add vào group hoc: https://www.facebook.com/ta.thithinh.1

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *