robot 2

Khóa học Automation test với Robot Framework- công cụ dễ dàng theo hướng keyword driven

March 28, 2019 - admin

No Comments

Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về khóa học test tool- sử dụng Robot Frameword để thực hiện functional automation test.

Đầu tiên các bạn cần hiểu Robot Framework là gì:

Robot Framework là một testing framework. Nó cung cấp mọi thứ cần thiết để xây dựng và phát triển một kịch bản kiểm thử, gồm điều kiện đầu vào/kết thúc, báo cáo kết quả, … Điểm hấp dẫn của Robot Framework với các tester chính là chúng ta không cần quan tâm đến các thuật toán lập trình cơ bản nhất. Mọi thứ chúng ta cần làm chính là viết ra một kịch bản kiểm thử dựa trên các từ khóa (keyword) mà thôi.

Cụ thể hơn, trong khóa học dạy về Robot Framework, chúng tôi hướng đến 3 nội dung :

  • Dạy cách sử dụng Framework để thực hiện kiểm thử tự động, nền tảng này dựa trên ngôn ngữ lập trình Python. Cách tiếp cận của nền tảng kiểm thử này là hướng từ khoá (keyword driven) và hướng dữ liệu (data driven) dành cho việc kiểm thử để nghiệm thu sản phẩm ngay từ đầu (end-to-end acceptance testing).
  • Dạy tester cách viết kịch bản kiểm thử theo hướng từ khóa (keyword driven) và hướng dữ liệu (data driven).
  • Dạy Tester có thể tạo các từ khóa cấp cao mới từ những cái hiện có bằng cách sử dụng cú pháp tương tự được sử dụng để tạo ra các trường hợp thử nghiệm.

Học sử dụng Robot Framework với bước đầu tiên là làm quen với thư viện sẵn có và khá phong phú của nó

Robot Framework có rất nhiều thư viện hỗ trợ cho việc kiểm thử tự động, có thể tham khảo các thư viện dành cho Robot Framwwork tại http://robotframework.org/#test-libraries .

libraries

Đối tượng học:

  • Bạn phải là SV học khoa CNTT hoặc làm trong ngành CNTT, trong đó đã từng học ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình, để biết cách sửa lỗi và đọc được code.

Thời lượng:

  • 14 tiết học trong vòng 7 tuần, các tối thứ 3,6 hàng tuần từ 6h30-8h30, tại số Duy Tân- Dịch Vọng Hậu- Cầu Giấy

 

 

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *