selenium

KHOÁ HỌC AUTOMATION TEST CHO WEBSITE- sử dụng Selenium WebDriver với Java Basic To Advanced

February 13, 2023 - admin

No Comments

Lợi ích của khóa học này là gì?

 • Code cơ bản với ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt và cấu hình Selenium với Java
 • Thao tác được hết các chức năng cơ bản của Selenium Webdriver
 • Bố cục lại source code theo mô hình Page Object Model
 • Chạy test cases song song đa luồng
 • Tự động lưu lại Screenshot và Record video cùng Logs rõ ràng
 • Sử dụng Allure Report và Extent Report
 • Quản lý được source code trên Github
 • Cách xây dựng và phát triển Framework cho cá nhân khi đi làm
 • Chia sẻ các vấn đề khi làm Automation Test trong thực tế ở các công ty công nghệ

Cách học Online:

 • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng ổn định và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • Một tuần học 3 buổi và học trong tầm 5 tháng (từ không biết gì đến làm được việc)
 • Tài liệu trao đổi trên Zalo/Telegram group
 • Sau khi kết thúc khóa An cấp chứng chỉ cho các bạn hoàn thành các yêu cầu của An gồm chuỗi bài học, bài tập và dự án auto test cuối khoá

Thông tin về học phí:

 • Khóa học diễn ra với thời lượng 100h đào tạo trực tiếp
 • Bộ video hướng dẫn thực hành
 • Học phí là 3 triệu/ 1 học viên
 • học viên được hỗ trợ sau khóa học trong vòng 1 năm

Thông tin vềgiáo viên:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Software Quality Engineer tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: hơn 4 năm làm automation test với Selenium, Appium, Katalon và các tool liên quan.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

[Selenium Java] Cài đặt môi trường Java JDK và IDE để code

[Selenium Java] Bài 1: Java Basic (5 buổi)

[Selenium Java] Bài 2: Java OOP (5 buổi)

[Selenium Java] Bài 3: Giới thiệu Selenium Webdriver

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java

[Selenium Java] Bài 5: Cách xác định Locators của Element trên website

[Selenium Java] Bài 6: Sử dụng các hàm cơ bản của WebElement

[Selenium Java] Bài 7: Sử dụng các hàm cơ bản của WebDriver

[Selenium Java] Bài 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox

[Selenium Java] Bài 9: Cài đặt và sử dụng TestNG Framework

[Selenium Java] Bài 10: Cách sử dụng chú thích (Annotation) trong TestNG Framework

[Selenium Java] Bài 11: Những method Assert do TestNG cung cấp

[Selenium Java] Bài 12: Xử lý hành động với Actions class Robot class

[Selenium Java] Bài 13: Cách xử lý Alert, Popup Window và iFrame

[Selenium Java] Bài 14: Cách dùng Javascript Executor để hành động

[Selenium Java] Bài 15: Cách dùng Wait trong Selenium Java

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM

[Selenium Java] Bài 17: Cấu trúc code theo Page Object Model (POM)

[Selenium Java] Bài 18: Sử dụng Page Factory trong POM

[Selenium Java] Bài 19: Tạo liên kết giữa các Page trong POM

[Selenium Java] Bài 20: Thực hành Page Object Model (part 1)

[Selenium Java] Bài 21: Thực hành Page Object Model (part 2)

[Selenium Java] Bài 22: Thực hành viết hàm xử lý chung cơ bản để dùng lại

[Selenium Java] Bài 23: Thực hành viết hàm xử lý chung nâng cao để dùng lại

[Selenium Java] Bài 24: Multi Browser với Parameter trong TestNG

[Selenium Java] Bài 25: Chạy test case song song với Parallel Execution trong TestNG

[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution

[Selenium Java] Bài 27: Đọc data config từ Properties file trong Selenium Java

[Selenium Java] Bài 28: Đọc data test từ File Excel trong Selenium Java

[Selenium Java] Bài 29: Sử dụng DataProvider trong TestNG để truyền data test

[Selenium Java] Bài 30: Take Screenshot và Record video sau khi chạy test

[Selenium Java] Bài 31: Sử dụng ITestListener trong TestNG Listeners

[Selenium Java] Bài 32: Sử dụng Log4j để ghi Log vào file trong Selenium Java

[Selenium Java] Bài 33: Cài đặt và sử dụng Extent Report Allure Report

[Selenium Java] Bài 34: Quản lý source code Selenium Java trên Github/Gitlab

admin

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *